Wyślij zgłoszenie

    
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iodgw@gowork.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – wysyłanie do osób zainteresowanych informacji dotyczących premii/bonusów).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne oraz GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o., a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adresem iodgw@gowork.pl
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z postępowania rekrutacyjnego.